Vad är den nya penningtvättslagen?

Nya penningtvättslagen 2020

Från och med 1 januari 2020 inträder den nya penningtvättslagen, eller det femte penningtvättsdirektivet (5AMLD), som syftar till att stärka arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Man vill bland annat stänga kryphål för kriminella som tvättar pengar genom konsthandel och kryptovalutor.

I stora drag handlar det om att förbättra tillgången till och utbytet av information mellan olika länder inom EU, till exempel för att kunna se vem som innehar ett visst konto. Därtill ska företag även förse brottsutredande myndigheter med information.

Verksamheter med kunder i högrisktredjeländer blir skyldiga att samla information om kunden, till exempel om vissa enskilda transaktioners ursprung och syfte, kundens/huvudmannens ekonomiska situation och var pengarna kommer ifrån. Även advokater och advokatbyråer kommer att få skärpt tillsyn.

Föreslagna ändringar i det femte penningtvättsdirektivet

  • Bredare definition av verksamhetsutövare, inkl. konsthandel och virtuella valutor
  • Register över verkliga huvudmän ska kunna delas över landsgränser
  • Skärpta villkor när kunder är etablerade i så kallade högrisktredjeländer
  • Utökat skydd och skadestånd för visselblåsare
  • Bolagsverket får rätten att avregistrera felaktiga uppgifter

Kryptovalutor

Eftersom kryptovalutor, så som Bitcoin, i regel är svårare att spåra kommer striktare regler att införas för företag som erbjuder valutahandel och växling i kryptovalutor. Det blir förbjudet med anonyma transaktioner i virtuella kryptovalutor och det ska inte längre gå att använda förbetalda betalkort.

Exakt vad det innebär i praktiken är svårt att säga, men enligt vissa kan det innebära att det blir svårare att handla med kryptovalutor i största allmänhet. Tjänster som erbjuder e-plånböcker för kryptovalutor kommer att kräva identifikation, samtidigt som vissa betalningsalternativ och bankappar (inklusive Swish) kan blockeras helt från att handla i kryptovalutor.

Swish

Swish har pekats ut som ett ”kryphål” i penningtvättslagen, eftersom tjänsten inte överses av Finansinspektionen. I dagens lagstiftning har tjänster som Swish varken någon rättighet eller skyldighet att rapportera avvikelser eller störningar. Finanspolissektionen vill skärpa lagarna för den här typen av finanstjänster, men Swish (och bankerna som äger tjänsten) håller inte med.

”Det är i dagsläget inte aktuellt”, skriver Anna-Lena Wretman, vd på Getswish AB. Hon fortsätter: ”I och med att det är bankerna som har kund- och avtalsrelationen samt att det är i banken kundens kontoanslutning finns, är det banken som svarar för de åtaganden som följer enligt tillståndspliktig verksamhet”

Läs mer:

https://www.swedishbankers.se/foer-bankkunder/penningtvaett/penningtvaettslagen-i-sverige/

https://www.svt.se/nyheter/ekonomi/polisen-kritisk-till-bankernas-kryphal-kraver-skarpt-kontroll-av-swish

https://www.svt.se/nyheter/ekonomi/swish-vd-inte-aktuellt-att-ansoka-om-tillstand

https://polisen.se/contentassets/0808e4fd9d0545ad9a9f22f638bfebbb/virtuella-valutor-i-penningtvattsrapporter